ПІД ПИЛЬНИМ ОКОМ ПАРТКОМУ

  09.02.2017 09:11   -
Загальне Суспільство

Нагадаємо, що наприкінці 1920-х у Дніпропетровську існував сад (парк) імені газети “Звезда”. 1 вересня 1928 року в газеті навіть з’явилася замітка про концерт у цьому саду.

А ось що розповіли пожовклі архівні документи. Історія “Зорі”— “Звезды” довга і непроста. У 1922 році в її підзаголовку значилось “Орган Екатеринославского губисполкома, губкома КП(б)У, Губсовпрофа, Дорпрофсожа и райкома металлистов”. Звичайно, з усіх засновників найвпливовішим був губком, згодом перейменований на окружком, а потім – на  обком КП(б)У.

Цікаві відомості збереглися у державному архіві нашої області. Вони свідчать про характер стосунків окружного комітету КП(б)У і його органу — газети “Звезда” (з 1929 року — “Зоря”).

Подих епохи здатні донести й сухі архівні документи. Окружний комітет був дуже уважний до свого органу — повз нього не проходило ніщо. Кожна помітна публікація викликала певну реакцію.

Тож надамо слово ПАПЕРАМ.

З протоколу № 9 засідання бюро Дніпропетровського окружкому КП(б)У від 2 січня 1928 р.:

“О заместителе редактора газеты “Звезда” на время отсутствия тов. Ленау (докладывал т. Семенов).

Постановили: Утвердить редактором газеты “Звезда” на время отсутствия тов. Ленау — тов. Ткачука”.

З протоколу № 32 засідання бюро ОК КП(б)У від 28 травня 1928 року:

Закрытая часть.

О появившейся заметке в газете «Звезда» от 20-го мая, оглашающей новые мобилизационные штаты Екат(ерининской) ж. д. (железной дороги) д(окладывает) т. Шишко).

Постановили: а) Принять к сведению заявление о том, что соответствующими органами ведется следствие по этому делу.

б) Обратить внимание редакции “Звезда” на необходимость проявлення более осторожного и тщательного отношения к печатанию военных материалов, особенно в связи с организацией красноармейского уголка в газете”.

З протоколу № 37 засідання бюро ОК КП(б)У від 1 липня 1928 р.:

“Слушали: О примечании редакции газ. “Звезда” в статье по поводу проверки окрорганизаций (д. т. Семенов).

Постановили: 1) Констатировать, что примечание к статье было делом личной инициативы т. Райчука и было помещено без ведома редактора тов. Ткачука.

2) Принимая во внимание наличие ряда случаев политических принципиальных ошибок со стороны т. Райчука, как отв(етственного) работника редакции газеты “Звезда”, — считать необходимым снять его с работы в редакции”.

Додаток № 4 до протоколу № 58 засідання Бюро окружкому від 22/ХІ-28 р., протокол № 613:

“План переведення роботи щодо українізації по лінії преси

1) Невпинно висвітлювати на сторінках “Звезды” та “Спутника партработника” хід роботи по українізації.

2) Відділ партійного життя в газеті “Звезда” перевести виключно на українську мову.

3) “Спутник партработника” цілком українізувати.

4) Друковані стінгазети підприємств видавати на 50% українською мовою.

5) Друковані стінгазети в ВУЗах видавати виключно українською мовою.

6) Стінгазети радянських та кооперативних установ видавати на 50% українською мовою.

7) Проробити питання про цілковиту українізацію газети “Звезда” (встановлення терміну, робота з читачами та інш.)”.

(Відповідальним за останній пункт був призначений Іван Ткачук, термін виконання — до 1 грудня того року).

Гортав сторінки Микола ЧАБАН

 

Поділитись:

Наступна стаття: